Stationsgebied Leiden Waar gisteren morgen ontmoet

JE SLAG SLAAN 
WAAR DE 
ANTIEKE KLOK 
DE APPLE WATCH 
ONTMOET

Indicatieve beelden van Lorentz. Ontwerp: Neutelings Riedijk Architecten, beeld: A2 Studio

Informatie over de laatste stand van zaken van sloop, sanering en bouw te vinden is op www.leiden.nl/stationsgebied.

Het Stationsgebied gaat een prachtige schakel worden tussen de historische binnenstad en het Bio Science Park

Vraag een willekeurige Leidenaar wat hij of zij het lelijkste gedeelte van de stad vindt en de kans is groot dat het Stationsgebied wordt genoemd. Een gebied dat juist het visitekaartje van de stad moet zijn, gezien de ligging bij het station met zijn vele bezoekers. Gelukkig gaat het Stationsgebied nu grondig aangepakt worden. De komende twee decennia gaat er een geweldige metamorfose plaatsvinden. En zal er een gebied ontstaan waarbij wonen, werken, winkelen, reizen en verblijven op een unieke wijze samenkomen. Het nieuwe Stationsgebied vormt de ideale schakel tussen de historische binnenstad en het Bio Science Park. Het Stationsgebied wordt daarmee de plek waar gisteren morgen ontmoet.

Waarom een nieuw Stationsgebied?

Leiden verdient een entree die bij haar past

Als je zoals Leiden de ambitie hebt om duurzaam tot de top van Europese kennisregio’s te behoren, dan moet natuurlijk het hele plaatje kloppen. Centrum van innovatie en ondernemerschap word je niet alleen met een optimale kennismarkt, maar ook met allure en een kwalitatieve uitstraling. 
Daar komt bij dat de economische kracht die uitgaat van de universiteit, het LUMC, het Bio Science Park en de historische binnenstad ongekend groot is en een scala aan bezoekers met zich mee brengt. Medici, wetenschappers, zakenmensen en toeristen worden in het huidige Stationsgebied ontvangen in een entree die op zijn zachtst gezegd nu niet de schoonheidsprijs verdient. Je staat meteen op achterstand in vergelijking met andere (internationale) steden en kennisregio’s. En zoals een reclamecommercial ooit al zei: you never get a second chance to make a first impression. Reden genoeg dus voor een grootscheepse metamorfose.

Nieuw Stationsgebied zorgt voor nieuwe kansen

Het nieuwe Stationsgebied zal niet alleen leiden tot een opwaardering van de stad, het zal ook het investeringsklimaat in het gebied verbeteren, de vrije tijdseconomie stimuleren en werkgelegenheid creëren.

De verklaring daarvoor laat zich raden: kantoorruimte bij grote NS-stations en OV-knooppunten wordt steeds populairder bij zakelijke dienstverleners. Dergelijke toplocaties trekken naast nieuwe investeerders, ook ondernemers aan die kansen zien in allerlei horeca- en leisure-activiteiten. Er wordt met andere woorden een vliegwiel aangezwengeld die de kennis- en vrije tijdseconomie een enorme stimulans zal geven.

Gebrekkige stedenbouwkundige samenhang

Een van de belangrijkste redenen waarom het Stationsgebied zich niet kon ontplooien tot wat het zou kunnen en moeten zijn, is terug te vinden in de huidige structuur en inrichting van het gebied. Door de dominante infrastructuur, het vele asfalt, de onaangenaam grote openbare ruimten en de ondoordringbare bouwblokken werd het gebied op alle mogelijke wijzen onderbenut. Er is geen sprake van een entree naar de binnenstad en de verblijfskwaliteit is zeer matig. Verkeersstromen zitten elkaar in de weg en de fietsparkeervoorzieningen zijn over het hele gebied uitgewaaierd. Kortom; een zeer gebrekkige stedenbouwkundige samenhang en een allesbehalve fraaie verbinding tussen City en Kennispark. Met de plannen die nu ten uitvoer worden gebracht, komt hier gelukkig een einde aan.

Fasen van de transformatie

Wat gaat er allemaal gebeuren, waar en wanneer?

De complete transformatie van het Stationsgebied zal zo’n 15-20 jaar duren en zal in een aantal fasen plaatsvinden.

Fase 1 – Lorentz fase 1

De grote kick off voor het nieuwe Stationsgebied start met Lorentz. Het betreft het gebied tussen het Stationsplein, Schuttersveld en Ballonpad. Afgelopen zomer zijn daar de voorbereidingswerkzaamheden al begonnen. Begin 2016 start de sloop van de oude panden en begin januari 2017 zijn de bouwwerkzaamheden aan het multifunctionele gebouw Lorentz begonnen. Dit gebouw zal bestaan uit een sokkel van waaruit twee woontorens verrijzen met in totaal 167 huurwoningen. De sokkel krijgt 4.500 vierkante meter kantoorruimte en het onderste gedeelte, de plint van 1.700 vierkante meter, is bestemd voor commerciële activiteiten zoals retail en horeca. Bovengronds, op ingenieuze wijze verweven in het midden van de sokkel, komt een moderne parkeergarage. En ondergronds komt er een grote fietsenstalling ten behoeve van het station met plek voor circa 5.000 fietsen.

De bouw van Lorentz is naar verwachting begin 2019 klaar. De verhuur van de woningen start ongeveer een half jaar voor de oplevering. Op dit moment kunt u zich nog niet inschrijven voor een huurwoning. Op deze website zal aangekondigd worden wanneer de verhuur gaat starten en wanneer u zich hiervoor kunt registreren. De woningen worden verhuurd door Syntrus Achmea Real Estate & Finance. Voor alle duidelijkheid: in Lorentz komen geen koopwoningen.

Lorentz is eigendom van Syntrus Achmea Real Estate & Finance en de ontwikkelaar en bouwer is Van Wijnen.

Fase 2 – Lorentz fase 2

Als de werkzaamheden aan de eerste fase van Lorentz klaar zijn, start de tweede fase. Dit behelst de bouw van een derde toren. Hier komen alleen kantoren in (16.000 vierkante meter) Lorentz is eigendom van Syntrus Achmea Real Estate & Finance en de ontwikkelaar en bouwer is Van Wijnen.

Fase 3 – Rijnsburgerblok

De locatie Rijnsburgerblok (Fase 3) is de logische opvolgende fase na het Rijnsburgerblok (fase 1 en fase 2). Op 30 mei 2017 is door de raad het Uitvoeringsbesluit vastgesteld en op donderdag 1 juni 2017 hebben gemeente Leiden en ontwikkelaar Synchroon, een dochteronderneming van TBI Holdings, een gronduitgifteovereenkomst ondertekend voor de ontwikkeling het tweede deel van het Rijnsburgerblok. De kavels liggen aan de Stationsweg, naast de entree van station Leiden Centraal en de plek waar Lorentz(Rijnsburgerblok Fase 1 en 2) momenteel gebouwd wordt.

Het voorlopige ontwerp van .NL Architects sluit aan bij de stedenbouwkundige visie voor de totale herontwikkeling van het Leidse stationsgebied. Dat houdt in dat de onderbouw in hoogte aansluit op de schaal van de binnenstad. Op deze sokkel staan twee torens verder terug gelegen. Beide torens krijgen een woonfunctie. In de sokkel komen commerciële ruimten, waarin onder andere ABN AMRO terug zal komen en een hotel. Onder de sokkel ligt een halfverdiepte niet-openbare parkeergarage en een fietsenstalling voor de bewoners en vaste gebruikers van het gebouw.

Vervolgstappen
Later dit jaar volgen een definitief ontwerp en een nieuw bestemmingsplan. De start van de bouw van het Rijnsburgerblok is afhankelijk van eventuele reacties op het bestemmingsplan. Bij een start in 2018 zou de oplevering ongeveer gelijk zijn met het eerste deel van het Rijnsburgerblok medio 2020.

Overige fasen

Na fase 3 is het tijd voor de andere ontwikkellocaties. Dat zijn in een vogelvlucht: 
- Stationsplein 
Ontwikkelaar Sustay is de winnaar van een prijsvraag voor de ontwikkeling van het “YNS”-gebouw aan het Stationsplein 24 en Stationsweg 36 - 46. Op de plek van het huidige YNS-pand start naar verwachting in het eerste kwartaal van 2019 de bouw van “De Geus”. In De Geus komen een grote bioscoop met meerdere zalen, winkels, horeca, woningen, ruimte voor congressen en parkeren.
- Morspoortterrein 
Op het Morspoortterrein zullen woningen komen. Zodra de parkeergarages Lammermarkt en Garenmarkt in de binnenstad gerealiseerd zijn, zal de tijdelijke Morspoortgarage verdwijnen en kan hier gestart worden. 
- Trafolocatie 
De Trafolocatie wordt ook een belangrijke kantoorlocatie in het nieuwe Stationsgebied. Op dit moment is de locatie in gebruik als tijdelijke fietsenstalling en kweektuin voor bomen en planten. 
- Busstationlocatie 
Als onderdeel van de herontwikkeling van het stationsgebied wordt er momenteel onderzocht aan welke kant van station Leiden Centraal een nieuw, compact busstation kan komen. Het bouwen van een nieuw busstation biedt mogelijkheden voor een kwaliteitsverbetering van het huidige busstation, passend bij de behoefte van reizigers. Op een modern en compact busstation is het veel prettiger vertoeven. De locatie van het busstation volgt uit onderzoek en overleg met omwonenden en belanghebbenden. 
- Morssingelblok 
Het Morssingelblok is het laatste deelgebied dat aan de beurt is. In de toekomst zijn hier onder andere woningen, detailhandel en maatschappelijke functies voorzien.

Stedenbouwkundig plan

Stedenbouwkundig plan

Aan het nieuwe Stationsgebied ligt een omvangrijk stedenbouwkundig plan ten grondslag. Dit plan is gemaakt door Maxwan Architects + Urbanists onder leiding van Rients Dijkstra. Kern ervan is om van het Stationsgebied een buurt te maken die de overgang én de verbinding vormt tussen de historische binnenstad en het Bio Science Park. Een buurt die op eigentijdse wijze de kwaliteiten van beide gebieden in zich verenigt. En een buurt die de nieuwe hoofdentree van Leiden wordt.

Download hier het stedenbouwkundig plan.

Impressie eindbeeld stedenbouwkundig plan (Maxwan)
Impressie eindbeeld stedenbouwkundig plan (Maxwan)

Wat zijn de verwachtingen in 2030?

Een warm welkom voor iedereen

Het is de verwachting dat de transformatie van het Stationsgebied in 2030 is voltooid. Het volgende moet dan zijn gerealiseerd:

  • een multifunctioneel OV-knooppunt;
  • bezoekers, bewoners en reizigers voelen zich welkom;
  • nieuwe werkgelegenheid in moderne kantoren;
  • commerciële voorzieningen die zijn gericht op de regionale markt;
  • moderne stadswoningen in een mix van huur en koop;
  • een hoogwaardig verblijfsgebied met veel levendigheid op straat;
  • een plein aan de stadszijde dat hét centrale ontmoetingspunt van Leiden is;