Stationsgebied Leiden Waar gisteren morgen ontmoet

JE SLAG SLAAN
WAAR DE 
ANTIEKE KLOK
DE APPLE WATCH
ONTMOET

Nieuws

Gronduitgifteovereenkomst tweede deel Rijnsburgerblok ondertekend

Op donderdag 1 juni 2017 hebben gemeente Leiden en ontwikkelaar Synchroon, een dochteronderneming van TBI Holdings, op de vastgoedbeurs Provada een gronduitgifteovereenkomst ondertekend voor de ontwikkeling het tweede deel van het Rijnsburgerblok....

Uitvoeringsbesluit Rijnsburgerblok (Fase 3) wordt voorgelegd aan de raad

De locatie Rijnsburgerblok (fase 3) is de logische opvolgende fase na het Rijnsburgerblok (fase 1 en fase 2). Het college van Burgemeester en Wethouders heeft het uitvoeringsbesluit en de gronduitgifteovereenkomst van het Rijnsburgerblok K3-4 met...

Voorstel stadsbreed participatieproces locatie busstation

Het college van burgemeester en wethouders stuurt de Leidse gemeenteraad een voorstel voor een participatieproces over de locatie van het busstation bij Leiden Centraal. Na dit stadsbrede participatieproces legt het college eind 2017 een voorstel...